All Places


Mandaram Nuwara

Lankaramaya

Jetavanaramaya

Thuparamaya

Korathota Raja Maha Viharaya

Kuttam Pokuna

Somawathiya Stupa

Velaikkara inscription – Ancient City of Polonnaruwa

Koneswaram Temple

Sandakada Pahana (the Moonstone) at Mahasena’s Palace

Ambewela New Zealand Farm

Gregory Lake

Gal Oya National Park

Demodara Nine Arches Bridge

Mahiyangana Rajamaha Viharaya

Pothgul Vehera

Siva Devalaya (No. 02) – Ancient City of Polonnaruwa

Lipton’s Seat

Mirisaweti Stupa

Thuparama Image House – Ancient City of Polonnaruwa

Yala National Park

Sigiriya

Ranmasu Uyana

Peradeniya Royal Botanical Gardens