All Places in Western Province


Diyasaru Park – Thalawathugoda

Korathota Raja Maha Viharaya

Henarathgoda Botanical Garden

Ape Gama

Kelaniya Raja Maha Viharaya

Seethawaka Wet Zone Botanic Gardens

Diyatha Uyana